Chat

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Kari Stenholm

Pages: [1]
1
Etelä-Suomi / Vs: Vantaankoski
« on: August 09, 2015, 10:37:46  »
Virho kunnostaa Vantaanjoen vesistöä:
http://virtavesi.com/?showNews=632

2
Etelä-Suomi / Vs: Vanhankaupunginkoski
« on: February 03, 2015, 12:16:16  »
Virho aloitti vuoden 2015 virtavesikunnostukset:
http://virtavesi.com/?showNews=607

3
Etelä-Suomi / Vs: Vanhankaupunginkoski
« on: December 20, 2014, 05:22:29  »
Taimenen kutu Vantaanjoella vuonna 2014:
http://www.virtavesi.com/?showNews=600

4
Etelä-Suomi / Vs: Vantaankoski
« on: December 20, 2014, 05:21:03  »
Taimenen kutu Vantaanjoella vuonna 2014:
http://www.virtavesi.com/?showNews=600

5
Etelä-Suomi / Vs: Vanhankaupunginkoski
« on: November 24, 2014, 15:23:34  »
Virho kiittää Sauna Beanies & Wear Oy:tä saamastaan tuesta!

https://saunabeanies.com/product/free-helsingfors/

6
Etelä-Suomi / Vs: Vanhankaupunginkoski
« on: November 16, 2014, 05:54:24  »
Virhon Vantaanjoen sähkökalastukset vuonna 2014:
http://virtavesi.com/?showNews=585

7
Etelä-Suomi / Vs: Vantaanjoki / Nukarinkoski
« on: November 16, 2014, 05:53:28  »
Virhon Vantaanjoen sähkökalastukset vuonna 2014:
http://virtavesi.com/?showNews=585

10
Etelä-Suomi / Vs: Vanhankaupunginkoski
« on: October 16, 2014, 04:21:30  »
Taimenet kutevat Vantaanjoella:
http://virtavesi.com/?showNews=579

11
Etelä-Suomi / Vs: Vantaanjoki / Nukarinkoski
« on: October 16, 2014, 04:20:51  »
Taimenet kutevat Vantaanjoella:
http://virtavesi.com/?showNews=579

12
Etelä-Suomi / Vs: Vanhankaupunginkoski
« on: October 05, 2014, 06:10:01  »
Virhon Vantaanjoen kunnostukset vuonna 2014:
http://virtavesi.com/?showNews=578

13
Etelä-Suomi / Vs: Vanhankaupunginkoski
« on: September 02, 2014, 14:51:22  »
Ilmoitelkaa Virholle nousukaloista ja muistakin havainnoista:
http://virtavesi.com/?showNews=565

14
Etelä-Suomi / Vs: Vantaanjoki / Nukarinkoski
« on: August 15, 2014, 12:30:22  »
Virho kunnostaa Vantaanjokea:
http://virtavesi.com/?showNews=568

15
Etelä-Suomi / Vs: Vantaanjoki / Nukarinkoski
« on: June 30, 2014, 15:08:18  »
Virho kerää tietoja Vantaanjoen taimenista ja lohista:
http://virtavesi.com/index.php?showNews=565


17
Etelä-Suomi / Vs: Vantaanjoki / Nukarinkoski
« on: April 05, 2014, 10:06:04  »
Vantaanjoen virtavesikunnostukset ja jätevesiylivuotojen vähentäminen-seminaari järjestettiin 2.4.2014 Viikinmäen puhdistamolla:
http://virtavesi.com/index.php?setPage=6&nid=551

18
Etelä-Suomi / Vs: Vantaanjoki / Nukarinkoski
« on: February 17, 2014, 18:51:45  »
Virho aloitti vuoden 2014 virtavesikunnostukset:
http://virtavesi.com/?showNews=538

19
Etelä-Suomi / Vs: Vantaanjoki / Nukarinkoski
« on: January 05, 2014, 17:09:44  »
Kalamies.com- ja Perhokalastajat.net-nettisivustojen järjestämät huutokaupat keräsivät ennätyssumman Virhon toiminnan tukemiseksi:
http://virtavesi.com/?showNews=532

20
Etelä-Suomi / Vs: Vantaanjoki / Nukarinkoski
« on: December 30, 2013, 18:22:19  »
Virhon sähkökalastukset Vantaanjoella vuonna 2013:
http://virtavesi.com/?showNews=531

21
Etelä-Suomi / Vs: Vantaanjoki / Nukarinkoski
« on: December 18, 2013, 18:59:46  »
Riihimäen osuus Vantaanjokeen menevistä jätevesipäästöistä on vuodesta toiseen suurin, mutta Vantaanjoen kunnista jätevesipäästöjä tapahtuu ylivoimaisesti eniten Helsingistä, jonka jätevesipäästöistä suurin osa menee suoraan mereen Vantaanjoen suun edustalle ja pienempi osuus Vantaanjokeen.

Tässä Vantaanjokeen menneiden jätevesipäästöjen  jakauma kunnittain vuonna 2012 selvitykseni mukaan:

Riihimäki 37 207 m³ (81,7 %)
Hyvinkää 4 805 m³ (10,5 %)
Nurmijärvi 3 500 m³ (7,7 %)
Helsinki 50 m³ (0,1 %)
Yhteensä 45 562 m³

Tässä selvitykseni mukaan Vantaanjoen kuntien kaikkien jätevesipäästöjen jakauma kunnittain vuonna 2012, jolloin Helsingin päästöjen määrä oli poikkeuksellisen pieni:

Helsinki 376 042 m³ (89,2%)
Riihimäki 37 207 m³ (8,8 %)
Hyvinkää 4 805 m³ (1,1 %)
Nurmijärvi 3 500 m³ (0,8 %)
Yhteensä 421 554 m³

Tässä selvitykseni mukaan vuoden 2011 jakauma, mikä on melko tyypillinen vuodesta toiseen:

Helsinki  1 031 916 m³ (94,81 %)
Riihimäki 30 076 m³ (2,76 %)
Nurmijärvi 24 580 m³ (2,26 %)
Vantaa 1 037 m³ (0,10 %)
Tuusula 646 m³ (0,06 %)
Hyvinkää 206 m³ (0,02 %)
Yhteensä 1 088 452 m³

Puhdistamattoman jäteveden päästäminen vesistöön ei ole sellaisenaan rikos Suomen lakien mukaan (siis lakitekstin mukaan, asian moraalinen puoli on sitten eri asia). Kuntien jätevesiverkkojen ympäristöluvissa on määrätty muutamille ravinteille enimmäismäärät, jota enempää kunta ei saa päästää ravinteita vesistöön neljännesvuodessa. Tähän ravinteiden määrään lasketaan myös puhdistamattomien jätevesien ravinnemäärät. Kuntien ja viranomaisten ilmoitusten mukaan nuo enimmäismäärät eivät juuri koskaan ylity. Vaikka ne ylittyisivätkin, viranomaiset eivät huomautusta kummempaa sanktiota kunnille määrää. Puhdistamattoman jäteveden haittavaikutuksien  arvioiminen pelkästään ravinteet huomioiden ei myöskään ole oikea kriteeri jäteveden haittavaikutuksien arvioimiseksi vesistölle. Puhdistamattoman jäteveden aiheuttama happikato on jätevesipäästön pahin haittavaikutus ja se aiheuttaa kala- ja eliöstökuolemia.

Kunnat ja valvovat viranomaiset ovat salanneet jätevesipäästöt, mutta olen kaivanut ne Vantaanjoen osalta päivänvaloon. Nyt kun kansalaiset hyvin tietävät Vantaanjoen jätevesipäästöt, kansalaiset luulevat, että jätevesipäästöjä on vain Vantaanjoella. Tämä on väärä luulo. Vantaanjoen jätevesipäästöjä selvitellessäni vastaan on tullut myös muiden vesistöjen päästöjä. Mahdollisesti Suomen moniin muihinkin vesistöihin päästetään puhdistamattomia jätevesiä Vantaanjoen malliin. Kukaan vaan ei ole kuntien ja viranomaisten salaamia jätevesipäästötietoja noissa muissa vesistöissä kaivanut esiin. Ainakin Espoossa jätevesipäästöjä on paljon, mutta on niitä Saimaalla, Eurajoella, Keski-Suomessa ja Kilpisjärvelläkin. Jätevesien käsittelyn ja jätevesipäästöjen valvonta kuuluu ympäristöministeriön vastuualueeseen.

Itse asiassa Vantaanjoella ei ole kovin paljon jätevesipäästöiltä suojassa olevia uomia. Mutta koska tunnen Vantaanjoen jätevesipäästöpaikat hyvin, voimme suunnata Virhon kunnostukset alueille, joissa jätevesiongelmaa ei ole, tai se on pieni. Samaan aikaan kun kunnostamme jätevesipäästöiltä suojassa olevia uomia, teemme myös laajaa suojelu-, valistus- ja tiedotustyötä , jolla jätevesipäästöjen rasittamaa aluetta pienennetään ja kunnostuskelpoisen alueen kokoa suurennetaan.

Tässä linkki yhteen esitykseen, jossa kerrotaan Virhon toiminnasta Vantaanjoella ja hieman jätevesipäästöistäkin ja niiden vaikutuksista:
http://www.vhvsy.fi/f/kari_stenholm.pdf

22
Etelä-Suomi / Vs: Vantaanjoki / Nukarinkoski
« on: December 05, 2013, 16:27:36  »
Taimenen kutu Vantaanjoella vuonna 2013:
http://virtavesi.com/?showNews=526

23
Etelä-Suomi / Vs: Vantaanjoki / Nukarinkoski
« on: August 02, 2013, 22:07:11  »
Virho kunnostaa Vantaanjoen vesistöä:
http://virtavesi.com/index.php?setPage=6&nid=505

24
Etelä-Suomi / Vs: Vantaanjoki / Nukarinkoski
« on: July 10, 2013, 13:17:48  »
Virhon Vantaanjoki vuonna 2012-raportti on julkaistu:
http://www.virtavesi.com/index.php?setPage=6&nid=504

25
Etelä-Suomi / Vs: Vantaanjoki / Nukarinkoski
« on: June 03, 2013, 18:43:37  »
Virho kerää tietoja Vantaanjokeen nousevista meritaimenista:
http://virtavesi.com/?showNews=500

26
Etelä-Suomi / Vs: Vantaanjoki / Nukarinkoski
« on: March 01, 2013, 19:37:07  »
Virho aloitti vuoden 2013 virtavesikunnostukset:
http://www.virtavesi.com/?showNews=489

27
Etelä-Suomi / Vs: Vantaanjoki / Nukarinkoski
« on: February 09, 2013, 17:34:57  »
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry järjesti Vantaanjoen virtavesikunnostukset ja jätevesiylivuotojen vähentäminen- keskustelutilaisuuden 1.2.2013 Viikinmäen jätevedenpuhdistamon auditoriossa:
http://virtavesi.com/?showNews=483

28
Etelä-Suomi / Vs: Vantaanjoki / Nukarinkoski
« on: January 31, 2013, 18:52:14  »
Vantaanjoesta Kalastuslehden sivulta 4 alkaen:
http://kalamies.com/kalastus_lehti/kalastus_4_2012/

29
Etelä-Suomi / Vs: Vantaanjoki / Nukarinkoski
« on: December 30, 2012, 16:12:28  »
Virhon Vantaanjoen kunnostukset vuonna 2012:
http://virtavesi.com/?showNews=473


Pages: [1]


center>