Chat

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - vedenjakaja

Pages: [1]
1
Sekalaista juttua / Riistakamera
« on: February 29, 2012, 20:40:40  »
Se on iskenyt nyt, täytyy saada riistakamera. Onko kalastajilla kokemuksia? Itse meinaan laittaa Uovision UV565 8.0MP InfraMustasalama kameran, aiemmin ovat olleet Infrapunasalamalla, mutta tuo musta on kuulemma vielä näkymättömämpi.

2
Mainostus Sallittu! / Muutos 2011
« on: February 01, 2010, 19:16:45  »
"Muutos 2011 ry / Förändring 2011 rf
Muutos 2011 syntyi halusta muuttaa maassamme vallitsevaa poliittista käytäntöä, jossa päätöksentekijöiden vastuu päättyy samaan aikaan, kun vaalihuoneiden ovet sulkeutuvat. Muutos 2011:n pyrkimyksenä on antaa kansalaisille mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon myös vaalien välisenä aikana.

Suomessa valta on poliitikoilla ja virkamiehillä. Haluamme siirtää valtaa takaisin kansalaisille ja purkaa veronmaksajille kalliiksi käyviä turhia poliittisia ja byrokraattisia rakenteita. Olemme pettyneet nykyisten puolueiden ja poliitikkojen kykyyn ja haluun hoitaa Suomen ja suomalaisten asioita. Uskomme länsimaiseen demokratiaan ja haluamme osaltamme olla kehittämässä sitä toimivaan ja uskottavaan suuntaan.

Haluamme antaa äänestäjille vaihtoehdon, jonka avulla maassa voidaan tehdä kansalaistensa näköistä politiikkaa. Politiikkaa, jonka päämääränä on kansalaisten aktiivinen kuuleminen ja aito vuorovaikutus päättäjien ja kansalaisten välillä. Tämä toteutuu tuomalla suomalaiseen politiikkaan niin kutsuttu suora demokratia täydentämään edustuksellista demokratiaa".

Lisää....täytä kannattajakortti.
http://muutos2011.fi/


Pages: [1]


center>