Chat

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Janne -Procyon-

Pages: [1]
1
Pro Pilkki 2 host (v1.6 Linux) is now available for the following Linux distributions:

Debian Jessie:
  - Processor type ARM (Raspberry Pi, Raspbian)
Debian Stretch:
  - Processor type ARM (Raspberry Pi, Raspbian)
  - Processor type AMD64 (64 bit server)
Ubuntu Xenial / Bionic / Focal:
  - Processor type AMD64 (64 bit server)

Quick instructions for downloading and setting up the host:

Run the commands in bold in console window.

1) Add Team Procyon GPG public package signing key to the system
wget -O - http://procyon.ddns.net:8080/propilkki_pub.gpg.key| sudo apt-key add -

2) Add Team Procyon apt-package repository to sources list (/etc/apt/sources.list). Select the command from below according to your Linux distribution and release:

Debian Stretch:
echo "deb http://procyon.ddns.net:8080/repos/apt/debian stretch main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
Debian Jessie:
echo "deb http://procyon.ddns.net:8080/repos/apt/debian jessie main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
Ubuntu Xenial:
echo "deb http://procyon.ddns.net:8080/repos/apt/ubuntu xenial main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
Ubuntu Bionic:
echo "deb http://procyon.ddns.net:8080/repos/apt/ubuntu bionic main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
Ubuntu Focal:
echo "deb http://procyon.ddns.net:8080/repos/apt/ubuntu focal main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

From here, the installation goes with the standard apt-get style. Name of the program package is "pp2host"

3) Update available packages list (reads available packages also from Team Procyon apt-package repository)
sudo apt-get update

4) Install Pro Pilkki 2 host (pp2host)
sudo apt-get install pp2host

Installation program asks initial setup for the host (passwords, hello-texts etc.). It also asks if the program is registered to run automatically on boot. It also asks which Linux user is used to run the program service. Default is "pi" in Raspberry (recommended). Please avoid using "root" for security reasons.

The same settings can be later on changed from config-file: /etc/pp2host/pp2host.conf
The config file has a few settings which the installer does not ask (IP port for example, default is 4500).

When the host has started, it can be monitored/controlled with network browser: http://<ip-address-of-server>:4500
admin/host http-page can be accessed with passwords defined during the installation procedure (or configured to pp2host.conf)

Some additional details can be read from the online manual, type: man pp2host
(how to start/stop the host manually, file locations etc.)

Remember to configure your network router to forward the traffic from outside world port 4500 to your server IP-address port 4500.

Later, if there are updates for pp2host it will update along with everything else in the system when running
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
To only upgrade pp2host, run
sudo apt-get update
sudo apt-get install --only-upgrade pp2host
If there is new version of pp2host available in our repository, your host will shut down, update to new version and restart automatically.

pp2host can be removed from the system permanently:
sudo apt-get purge pp2host

Please note: if you upgrade existing linux host (1.x -> 1.4.x), new features are enable only if you remove the setting for minimum client version.
Setting can be found from /etc/pp2host/pp2host.conf
replace the line:
MIN_CLIENT_VER=1.0.9
with:
MIN_CLIENT_VER=""

2
Uutiset ja pelin kehitys / Pro Pilkki 2 - Linux hostaaminen
« on: March 25, 2016, 14:54:41  »
Pro Pilkki 2 hostista on nyt julkaistu Linux-versio (1.6 Linux), joka toimii seuraavilla Linux-jakeluilla:

Debian Jessie:
  - Prosessorityyppi ARM (Raspberry Pi:n Raspbian)
Debian Stretch:
  - Prosessorityyppi ARM (Raspberry Pi:n Raspbian)
  - Prosessorityyppi AMD64 (64 bittinen serveri)
Ubuntu Xenial / Bionic / Focal:
  - Prosessorityyppi AMD64 (64 bittinen serveri)

Ohessa ohjeet, joilla hostin saa ladattua ja asennettua Linux-palvelimelle. Tummennetut komennot tulee ajaa Linuxin komentokehotteessa.

1) Seuraava komento lisää järjestelmään meidän julkisen allekirjoitusavaimen, jotta järjestelmä suostuu asentamaan meidän paketteja:
wget -O - http://procyon.ddns.net:8080/propilkki_pub.gpg.key| sudo apt-key add -

2) Seuraava komento lisää järjestelmään meidän pakettipalvelun, valitse oikea komento (vain yksi) seuraavista järjestelmäsi version mukaan:
Debian Stretch:
echo "deb http://procyon.ddns.net:8080/repos/apt/debian stretch main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
Debian Jessie:
echo "deb http://procyon.ddns.net:8080/repos/apt/debian jessie main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
Ubuntu Xenial:
echo "deb http://procyon.ddns.net:8080/repos/apt/ubuntu xenial main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
Ubuntu Bionic:
echo "deb http://procyon.ddns.net:8080/repos/apt/ubuntu bionic main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
Ubuntu Focal:
echo "deb http://procyon.ddns.net:8080/repos/apt/ubuntu focal main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

Lisätyn pakettipalvelun saa halutessaan poistettua, poistamalla vastaavan rivin /etc/apt/sources.list -tiedoston lopusta, jonne yllä oleva komento sen lisää.

Tästä eteenpäin asennus menee aivan normaaliin tyyliin käyttäen apt-get komentoa, Pro Pilkki 2 host-ohjelman nimi on "pp2host":

3) Päivitä tarjolla olevien pakettien lista (tämä hakee nyt näkyville myös meidän pakettipalvelun paketit)
sudo apt-get update

4) Asenna Pro Pilkki 2 host (pp2host)
sudo apt-get install pp2host

Asennuksen yhteydessä ohjelma kyselee alustavat asetukset (salasanat, hello-tekstit ym), joilla hosti käynnistetään ja myös valinnat haluaako hostin käynnistyvät automaattisesti aina bootissa. Se kysyy myös millä Linux-käyttäjällä hostia pyöritetään, oletus Raspberry pi:ssa on "pi", jota suosittelen käytettäväksi. Vältä "root" -käyttäjän käyttöä tietoturvasyistä!

Samat hostin asetukset voi muuttaa myöhemmin config-filestä: /etc/pp2host/pp2host.conf
Siellä on myös muutamia asetuksia, joita asennus ei kysele (muunmuassa IP portti, oletus 4500).

Hieman lisätietoja käytöstä (esim. sammutuksesta ja käynnistyksestä käsin ym) saa komennolla: man pp2host
Siellä on kerrottu myös PC-versiosta tuttujen autoscript.txt:n ja autohost.ini filejen sijainti (/etc/pp2host/static).

Luonnollisesti portti 4500 on ohjattava verkkoreitittimeltä serverin (esim. rasperry pi:n) IP-osoitteeseen. pp2host.conf-filestä voi vaihtaa tarvittaessa hostin portin vaikka 4501:ksi, jos haluaa pyörittää saman routterin takana kahta hostia: esim PC:llä yhtä (4500) ja Raspberry Pi:lla toista (4501). Routterissa ohjaus on tehtävä vastaavasti. Reitityksen pitää luonnollisesti olla kunnossa hostin käynnistyshetkellä että hosti päätyy julkiselle hostilistalle.

Mikäli Linux-hostiin tulee päivityksiä, ne päivittyvät samalla kuin muukin järjestelmä ajettaessa:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Mikäli päivitys on tarjolla, hosti sammuu, päivittyy ja palaa takaisin käyntiin (kaikki asetukset säilyvät). Joissain tilanteissa verkkoyhteysportti voi jäädä järjestelmään varatuksi joksikin aikaa, jolloin hostin automaattinen uudelleenkäynnistyminen ei onnistu. Tässä tilanteessa, odota muutama minuutti ja suoria komento "service pp2host start" käynnistääksesi hostin.

Hostin asennuksen saa poistettua asetuksineen päivineen komennolla:
sudo apt-get purge pp2host

Huom! Jos päivität jo aikaisemmin asennetun linux-version (1.1/1.2/1.3 -> 1.4.x), uudet ominaisuudet tulevat käyttöön vasta, kun poistat pelaajien minimi-peliversion tiedostosta /etc/pp2host/pp2host.conf
korvaamalla rivin:
MIN_CLIENT_VER=1.0.9
rivillä:
MIN_CLIENT_VER=""

3
Uutiset ja pelin kehitys / 0.92 julkinen beta
« on: August 03, 2012, 22:03:49  »
Näin loppukesästä, kun ihmiset alkavat palailla lomilta takaisin arkeen, niin laitetaanpa tänne jonkinlainen avunpyyntö - etenkin Pilkin aktiivipelaajille ja hostaajille.

Eli tässä on tarjolla päivitys v0.92 suoraan julkisena beta-versiona (koko ~1 MB).
http://www.kalassa.net/propilkki2/download_0.92/PP2_download.php?id=2

Asentuu sekä 0.9:n että 0.91:n päälle. Mikäli vakavia ongelmia esiintyy, niin takaisinpäin voi peruuttaa asentamalla jälleen päälle ensin 0.9:n ja sitten 0.91:n.

Versiossa 0.92 ei sinäänsä ole mitään uusia ominaisuuksia verrattuna 0.91:een, mutta siinä on korjattu useita automaattisen bugiraportin paljastamia kaatumisia ja riskipaikkoja. Ja mikä oleellisinta tämän testauksen kannalta, koko Pilkin kehitysympäristö (kääntäjä) on vaihdettu uudempaan, joten on hyvin mahdollista että jotain on voinut mennä pahastikin rikki. Pintapuolisella testauksella kaikki näytti hyvältä - ehkä vähän liiankin hyvältä remontin suuruuteen nähden. Nopeutta saattoi tulla hitunen lisää (5-10%), mutta ei mitään dramaattista. 0.92 on yhteensopiva verkkopelissä vanhojen kanssa.

Laittakaa tähän thrediin havaintojanne version toiminnasta sekä yksinpelissä, yksinpeli-cupissa, moninpelissä (isäntä/liittyjä) ja mikäli kaatumisia tapahtuu tärkeää on lähettäkää automaattinen bugiraportti (ja kannattaa tänne siitäkin mainita).

Kiitos!

Terveisin
Janne
Team Procyon

Pages: [1]


center>