Chat

Author Topic: KALASSA.NETILLE OMA KALASTUSSEURA  (Read 44517 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

daiwa2

 • HERRA puheenjohtaja
 • Global Moderator
 • *****
 • Posts: 504
  • MSN Messenger - joonasmantere988@hotmail.com
  • View Profile
  • Ammattikalastajan Arkea
  • Email
Vs: KALASSA.NETILLE OMA KALASTUSSEURA
« Reply #30 on: January 13, 2011, 00:14:52 »
Noniin, listataampas tänne nyt sitten mitä erinäisiä ideoita mitä seuran toimintaan on tullut. Nämä ovat sitten vain ALUSTAVIA ideoita, eivät lopullisia lupauksia. Kertokaahan nyt rohkeasti miltä nämä kuullostavat ja mikäli löytyy kysymyksiä ja kehitettävää niin antaa tulla vain. Tästä on tarkoitus todellakin tulla kaikkien käyttäjien yhteinen juttu eikä pienen ydinporukan kuppikunta. Eli uudetkin kasvot vain rohkeasta mielipidettä esiin.

-Järjestettyjä miittejä ympäri Suomea
   * Mahdollisuus tavata seuran jäseniä livenä, oppia näiltä uusia niksejä ja tapoja kalastaa. Nauttia hyvästä seurasta ja luoda kenties jopa koko elämän kestäviä ystävyys suhteita

- Seuran vuosimatka
   * Mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan "useamman päivän miitti" joko Suomen rajojen sisällä johonkin kalastuspaikalle, tai jopa kiinnostuksen riittäessä ulkomaille, esim. Norjaan rautua pilkkimään jne.

- Minimiitti mahdollisuus jokaiselle jäsenelle.
   * Jokaiselle jäsenelle mahdollisuus järjestää "minimiitti" omalle kalapaikalle. Ilmoitus tästä tulisi kalassa.netin omaan seurakalenteriin ja jokainen pystyisi tarkistamaan sieltä, onko lähi aikoina omalla alueella joku lähdössä kalaan.

- Kimppakyytejä kalastustapahtumiin ja messuille.

-Nettilive opastuksia
   * Mahdollisuus seurata live-webcam kuvaa erinäisistä opastuksista esim uistinten ja perhojen teon parissa.

-Live opastuksia
   * Kokeneet, kohdelajin hyvin tuntevat ja osaavat pitäisivät opastustilaisuuksia,luentoja ja kursseja, esim miittien yhteydessä, tai muuten vain, mikäli osallistujia riittäisi. Perusteista - ammattilaisten nikseihin, jäsenien kiinnostuksen mukaan.

-Kamppanioita seuran jäsenille
    * Mahdollisuuksien mukaan rahanarvoisia etuja ja tarjouksia kalastus/nettikauppoihin seuran jäsenille.

-Suurkalakilpailu palkinnoilla seuran jäsenille!

-Seuralaisille oma keskustelualue kalassa.nettiin.
    * Seuralaiset voisivat keskustella täälä seuran sisäisia asioita tapahtumista ja kaikesta muusta mahdollisesta

-Kalastuskummi
    * Vanhemmilla ja kokeneemmilla kalastajilla olisi mahdollisuus ryhtyä "kummiksi" nuorelle ja aloittelevalle kalastajalle, jolloin tämä nuori tai aloitteleva saisi jonkun henkilön johon pystyisi turvautua kysymyksissään ja vinkkejä haettaessa. Useimmiten kun vanhemmista ei aina tuohon ole, niin kummin rooli saattaisi olla erittäin merkittäväkin kalastusharrastuksen jatkumisen kannalta. "Kummit" pyrittäisiin jakamaan maantieteellisesti niin että opastusta pystyisi tapahtumaan myös livenä, mutta vähintäänkin jokainen haluavat saisi netin välityksellä oman "kummin" .
« Last Edit: January 13, 2011, 00:24:24 by daiwa2 »


www.kalassa.net/daiwa2

Kalassanet Ry:n kalastusseuran puheenjohtaja

daiwa2

 • HERRA puheenjohtaja
 • Global Moderator
 • *****
 • Posts: 504
  • MSN Messenger - joonasmantere988@hotmail.com
  • View Profile
  • Ammattikalastajan Arkea
  • Email
Vs: KALASSA.NETILLE OMA KALASTUSSEURA
« Reply #31 on: January 20, 2011, 17:53:00 »
Noniin pojat ja tytöt, nyt on seuran säännöt aikalailla valmiit. Laitan ne tänne julkisesti esille, kommentoikaa mikäli yhtään kysymyksiä tai mahdollisesti epäilyjä herää. Myös ideoita ja kielioppivirheiden korjauksia otetaan vastaan! Muutoksia tehdään näillä näkymin tämän viikon loppuun.YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

1 §
Yhdistyksen nimi on Kalassa.net ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki.
Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan seuraksi.

Seuran virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja rekisteröintikielenä käytetään suomea.

Seura on Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry:n, Finlands Fritidsfiskares Centralaorganisation rf:n – Pohjanmaan vapaa-ajankalastajapiirin jäsen.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2 §
Seuran tarkoituksena on
- Kehittää Kalassa.net - yhteisöportaalia, tuottaa sisältöä ja edistää Kalassa.netin jäsenten yhteistä harrastustoimintaa ja yhteydenpitoa. Seura edistää Kalassa.netin kasvua ja sen toimintaedellytyksiä.
- Yhdistää toiminta-alueensa vapaa-ajankalastajat ja muita kalavesien hoitoa ja kalastuskulttuuria edistävät henkilöt ja toimia yhdyssiteenä heidän ja vapaa-ajankalastajapiirin välillä,
- kehittää vapaa-ajankalastusta ja kalavesien hoitoa sekä kalastuskulttuuria,
- edistää kalavesiin liittyvää luonnon- ja ympäristönsuojelua, luonnon virkistys- ja moninaiskäyttöä ja luontoliikuntaa sekä
- huolehtia toiminta-alueensa vapaa-ajankalastajien ja kalastuksen eduista.


3 §
Tarkoituksiensa toteuttamiseksi seura
- toimii yhteistyössä Kalassa.netin kanssa ja tuottaa sivustolle jäsentensä avulla kalastusaiheista sisältöä ja keskustelua, sekä edistää sivuston etua.
- toimii yhteistyössä vapaa-ajankalastajapiirin kanssa,
- edistää jäsentensä ja kaikkien vapaa-ajankalastajien  kalastusmahdollisuuksia ja kalavesien hoitoa opastamalla ja neuvomalla,
- tekee vapaa-ajankalastusta tunnetuksi niin nuorten kuin varttuneiden jäsenten parissa järjestämällä kilpailuja, tapahtumia ja tiedotus- ym. vastaavia tilaisuuksia ja julkaisemalla harrastukseen liittyvää materiaalia,
- perehdyttää jäseniään kalastus- ja ympäristönsuojelulainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä ja kestävän käytön mukaisen kalastuksen ja kalavesien hoidon järjestämisessä,

Toimintansa tukemiseksi ja kehittämiseksi seura voi
- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
- toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä ja
- omistaa, ylläpitää ja vuokrata toimintaa varten tarpeellisia kiinteistöjä, vesialueita sekä virkistyskalastus- ja retkeilyvälineitä jäsentensä käyttöön ja
- järjestää kalastus- ja retkeilytilaisuuksia.

JÄSENET

4 §
Seuran varsinainen jäsen voi olla henkilö, joka on ilmoittanut haluavansa jäseneksi, on ollut  rekisteröity jäsen Kalassa.netissä vähintään kolme kuukautta ja joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt sekä maksaa liittymismaksun.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran puheenjohtaja.

Kannattavaksi jäseneksi puheenjohtaja voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä ja oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.
Seuralla voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi seuran kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa.

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

5 §
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa tai seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Ennen päätöksen tekoa hallituksen tulee varata asianomaiselle tilaisuus antaa selitys asiassa.
Jäsenellä on oikeus viedä hallituksen erottamispäätös seuran kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun ilmoitus erottamisesta on jäsenelle lähetetty.

LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

6 §
Seuran varsinaiset jäsenet suorittavat liittymismaksun sekä vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää vuosikokous. Kannattavat jäsenet maksavat vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille kuin myös kannattavana jäseninä oleville henkilöille ja yhteisöille. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. Mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta ja hänet on tästä syystä erotettu, hänellä on oikeus seuraavan kalenterivuoden aikana vielä liittyä seuraan ilman uuden jäsen maksun maksamista, eli pelkän vuosimaksun hinnalla.HALLITUS

7 §
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu seuran vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-7 muuta varsinaista jäsentä.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. (Erovuorossa on vuosittain puolet hallituksen jäsenistä, jotka ensimmäisenä vuonna valitaan arpomalla.)

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.
Hallitus valitse keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 §
Hallituksen tehtävänä on
- johtaa seuran toimintaa ja hoitaa ne asiat, jotka lain tai näiden sääntöjen perusteella kuuluvat hallitukselle,
- kutsua koolle seuran kokoukset, valmistella esitettävät asiat ja toimeenpanna kokouksen päätökset,
pitää jäsenluetteloa seuran jäsenistä ja toimittaa jäsenluettelo pyydettäessä keskusjärjestölle,
ottaa ja vapauttaa seuran toiminnan hoitamista varten tarvittavat toimihenkilöt,
- suunnitella ja valmistella seuran toimintaa ja asettaa sitä varten tarpeellisia toimikuntia ja jaostoja, jotka toimivat hallituksen alaisuudessa.

SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

9 §
Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä jonkun henkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin, mutta tapauskohtaisesti ja hallituksen puollolla

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

10 §
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta hallitukselle.

SEURAN KOKOUKSET

11 §
Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Seuran kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.
Kannatusjäsenellä on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kunniajäsenillä ja -puheenjohtajilla on oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää puheoikeutta, mutta ei äänioikeutta.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

12 §
Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä,puhelimitse, sähköpostitse tai kalassa.netissä.

VARSINAISET KOKOUKSET

13 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sääntöjen 7 §:n mukaan sekä edustajat vapaa-ajankalastajapiirin kokouksiin
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.)

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN

14 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.
Sääntömuutoksista on ilmoitettava keskusjärjestölle ja vapaa-ajankalastajapiirille.
Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

15 §
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan seuran toiminnassa voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.
« Last Edit: January 20, 2011, 17:56:35 by daiwa2 »


www.kalassa.net/daiwa2

Kalassanet Ry:n kalastusseuran puheenjohtaja

Qkkeli

 • Global Moderator
 • *****
 • Posts: 1472
  • View Profile
Vs: KALASSA.NETILLE OMA KALASTUSSEURA
« Reply #32 on: February 02, 2011, 20:18:23 »
Mikäs on seuraava askel tämän seuran suhteen? :)

Aatami

 • Professorin vaimo
 • Global Moderator
 • *****
 • Posts: 1248
 • Intohimona kalastus
  • MSN Messenger - jami_terasahde@msn.com
  • View Profile
  • Email
Vs: KALASSA.NETILLE OMA KALASTUSSEURA
« Reply #33 on: February 02, 2011, 20:42:07 »
Perustava kokous mikä saattaa tapahtua ihan tässä lähiaikoina. Se kun ilmeisesti onnistuu netin kautta  :-) Daiwa2 varmaan valaisee tässä lähiaikoina asiasta lisää jahka on Jussin kanssa käynyt lopullisia keskusteluja asian tiimoilta.
Aina ei voi miellyttää kaikkia..
http://kalassa.net/aatami/
Kalassanet kalastusseuran sihteeri

 center>