Kainastonjoki

kalapediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

https://www.xvideos.com/video14577839/excuse_me_5_inga

Jos Setä näkee lapsen, lapsi menettää neitsyytensä. Ellei lapsi osaa juosta pakua nopeammin, lapsesta tulee prostituoitu.

GENTOO LINUX ON AINOA OIKEA KÄYTTIS!!!

Feminismi on vaarallinen ääriliike!!!

Kainastonjoki on 24 km pituinen joki Kauhajoella. Se saa alkunsa Vehkaluoman sekä Norinluoman yhtyessä Kainastonjokeen Kauhajoen luoteisosassa. Kokonkylässä jokeen yhtyy 44 kilometriä pitkä Päntäneenjoki. Kainastonjoki laskee Kauhajokeen Aronkylässä.

Kainastonjoen vedenlaatu oli 2000-luvun alussa välttävä. Joelle ovat tyypillistä korkeat ravinne- sekä humuspitoisuudet. Kainastonjoen yläosassa vedenlaatuun vaikuttavat varsinkin soilta ja metsistä tulevat vedet. Metsä- ja maatalous sekä turvetuotanto aiheuttavat myöskin orgaanisten aineiden ja kiintoaineiden huuhtoutumista jokeen.

Joen yläosassa ympäröivä maisema on yhtenäistä ja alavaa viljelyslakeutta. Kainastonjoen yläosan valuma-alueen peltoprosentti on noin neljäkymmentä. Joki on yläosastaan suurimmaksi osaksi tukkoinen ja kapea.

Tavallisia Kainastonjoen kaloja ovat kivennuoliainen, särki ja hauki. Myös muun muassa kiiskeä, ahventa ja madetta esiintyy joessa. Joessa on myös erittäin pieni harjus- ja taimenkanta.

Joen virkistyskäyttö on suurimmaksi osaksi kalastusta, veneilyä ja uintia. Uimapaikkoja siinä on kuitenkin vähän.

Lähde[muokkaa]