Saasteet

kalapediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tehtaista pääsee ilmaan haitallisia aineita

Saaste on terveyttä ja luontoa vahingoittava tai yleistä viihtyvyyttä haittaava aine ilmassa, vesistöissä tai maaperässä. Laajemmin ymmärrettynä saaste-käsitteeseen sisällytetään myös fysikaaliset ei-toivotut tekijät, kuten melu-, lämpö- ja valosaaste.

Saaste on tyypillisesti ihmisen toiminnan sivutuote, joka aiheuttaa haittaa eliöille muuttamalla niiden ympäristöä. Merkittävimpiä saasteita ovat erilaiset haitallisten aineiden päästöt luontoon. Päästö tai jäte on saastetta vain, jos se aiheuttaa haittaa: esimerkiksi vesihöyrypäästöjä voimalaitosten jäähdytystorneista ei pidetä saasteena, mutta savukaasupäästöt voimalaitoksen savupiipusta sisältävät saasteita. Toisaalta haitallinen aine on saaste vain, jos se pääse luontoon: esimerkiksi elohopea on luonnossa saastetta, mutta lämpömittarissa ei. Saaste voi olla myös subjektiivinen käsite: joku voi kokea kovaäänisen musiikin miellyttäväksi, mutta toinen melusaasteeksi.

Lähteet[muokkaa]