GFCM pyrkii entistä kestävämpään kalastukseen Välimerellä ja Mustallamerellä

0

Komissio on hyväksynyt ehdotuksensa Välimeren ja Mustanmeren kalastusmahdollisuuksista vuodeksi 2023.

Ehdotuksella edistetään Välimeren ja Mustanmeren kalakantojen kestävää hoitoa ja pannaan täytäntöön MedFish4Ever- ja Sofian julistuksissa annetut poliittiset sitoumukset. Tämä kuvastaa komission pyrkimystä tehdä kalastuksesta kestävää näillä kahdella merialueella Välimeren yleisen kalastuskomission (GFCM) vuoden 2023 strategian mukaisesti.

GFCM on on Välimeren ja Mustanmeren kalakantojen säilyttämisestä ja hoidosta vastaava alueellinen kalastuksenhoitojärjestö.

Tällä ehdotuksella pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen, jonka mukaan Välimeren ja Mustanmeren kalastusta on hoidettava kestävästi ja tieteellisten lausuntojen mukaisesti. Euroopan on yhteisesti jatkettava viime vuosien myönteisten suuntausten hyödyntämistä ja toteutettava lisätoimia, jotta kalakantojen elpyminen voidaan varmistaa paikallisyhteisöjen hyödyksi.

Toimenpiteet ja välineet

Komissio ehdottaa, että nyt käytetään samoja välineitä, jotka otettiin käyttöön vuonna 2022 uusimpiin tieteellisiin lausuntoihin perustuvissa kalastusmahdollisuuksissa. Tällaisia välineitä ovat esimerkiksi esimerkiksi troolareiden ja pitkäsiima-alusten pyyntiponnistus sekä syvänmeren katkarapujen saalisrajoitukset.

Nämä toimenpiteet vahvistettiin läntisen Välimeren pohjakalakantojen monivuotisessa hoitosuunnitelmassa, jonka tavoitteena on saavuttaa kestävä enimmäistuotto – suurin kalamäärä, jonka kalastajat voivat ottaa merestä vaarantamatta kannan uusiutumista ja tulevaa tuottavuutta – viimeistään 1. tammikuuta 2025.

Välimerellä ehdotukseen sisältyy punakorallia ja delfiinikaloja koskevia toimenpiteitä GFCM:n päätösten mukaisesti. Niiden kantojen osalta, joiden GFCM:n asettamat siirtymätoimenpiteet päättyvät vuoden 2022 lopussa (kuten mustapilkkukampela ja Syvänmeren katkarapukannat Joonianmerellä, Levantinmerellä ja Sisilian salmessa), ehdotus saatetaan ajan tasalle GFCM:n vuoden 2022 vuosikokouksen jälkeen. Kokouksessa on tarkoitus tehdä uusia päätöksiä.

Pohjakalakantoja koskeva monivuotissuunnitelma

Adrianmeren kohdalla ehdotuksessa jatketaan GFCM:n pohjakalakantoja koskevan monivuotisen suunnitelman ja pieniä pelagisia kantoja koskevan monivuotisen suunnitelman täytäntöönpanoa.

Pienten pelagisten kantojen osalta ehdotuksessa jatketaan monivuotisen suunnitelman siirtymäkauden täytäntöönpanoa. Siihen sisältyy saaliin vähentämisen lisätaso, joka perustuu jäsenvaltioiden väliseen siirtymäkauden sisäiseen osuuteen, sekä pieniä pelagisia lajeja pyytävien alusten laivastokapasiteetin yläraja.

Pohjakalakantojen osalta ehdotetaan pyyntiponnistuksen vähentämistä tulevan GFCM:n päätöksen ja kestävän enimmäistuoton saavuttamista vuoteen 2026 mennessä koskevan tavoitteen mukaisesti.

Mustallamerellä ehdotus sisältää piikkikampelan ja kilohailin saalisrajoitukset ja kiintiöt. Kilohailin osalta komissio ehdottaa, että saalisrajoitus säilytetään samana kuin vuonna 2022.

Seuraavat vaiheet

Komission ehdotusta täydennetään myöhemmin GFCM:n vuosikokouksen (7.-11. marraskuuta 2022) tulosten ja 28. lokakuuta odotettavissa olevien tieteellisten lausuntojen perusteella, jotka koskevat läntisen Välimeren monivuotisen suunnitelman kattamia pohjakalakantoja.

Neuvosto keskustelee komission ehdotuksesta 12.-13. joulukuuta ja vahvistaa kalastusmahdollisuuksien jakamisen. Asetusta olisi sovellettava 1. tammikuuta 2023 alkaen.

Taustaa

Komissio edistää tehostettua kansainvälistä lähestymistapaa ja yhteistyötä kalastuksenhoidossa Välimerellä ja Mustallamerellä. Aikanaan Maltan MedFish4ever- ja Sofian julistuksilla luotiin uusi hallinnointikehys, jota vahvistettiin hyväksymällä uusi vuoden 2030 GFCM-strategia. Moni uusi MGA kasino työntekijä on saanut jo usean vuoden ajan tottua siihen, että tuoretta kalaa on vaikea saarelta saada, onhan kaikki kalakannat kalastettu miltei loppuun.

Kesäkuussa 2019 hyväksytyssä läntisen Välimeren pohjakalakantojen monivuotisessa hoitosuunnitelmassa otettiin käyttöön troolareiden pyyntiponnistusjärjestelmä. Sen tarkoituksena on saavuttaa jopa 40 prosentin kokonaisvähennys viidessä vuodessa

Joulukuussa 2021 neuvosto otti tieteellisten lausuntojen perusteella käyttöön kokonaisvaltaisen lähestymistavan, jossa yhdistetään pyyntiponnistustoimenpiteet sekä troolareille että pitkäsiima-aluksille ja syvänmeren katkarapujen saalisrajoitukset.

Kalastuskuolevuutta oli kiireellisesti vähennettävä erityisesti kummeliturskan ja syvänmeren katkarapukantojen osalta. Pyydysten valikoivuuden edistämiseksi ja nuorten kalojen ja kutevien yksilöiden suojelemiseksi neuvoston asetuksessa vuodelta 2022 otettiin käyttöön troolareiden pyyntiponnistusjärjestelmään sisältyvä korvausmekanismi.

Vuonna 2017 GFCM hyväksyi Mustanmeren piikkikampelan monivuotisen hoito- ja valvontasuunnitelman, joka on ensimmäinen alueellisella tasolla toteutettavien hoito- ja valvontatoimenpiteiden kokonaisuus.

Monivuotista toimintasuunnitelmaa tarkasteltiin uudelleen GFCM:n vuoden 2019 vuosikokouksessa, jonka tuloksena hyväksyttiin uusi kiintiöjako ja siirtymäkauden TAC kaudelle 2020-2022. Suunnitelman mukaan sopimuspuolen käyttämättömistä kiintiöistä voidaan siirtää enintään 15 prosenttia.

Share.

About Author

Leave A Reply