Kalastamista huipputeknologialla – tutustu tulevaisuuden kalastukseen

0

Kalastaminen on mukavaa ajanvietettä ja leppoisa harrastus. Se on myös tärkeä elinkeino monelle ympäri maailmaa. Suomen suuria valtteja kalastuksessa ovat sen monipuoliset järvet, joet ja merialueet, jossa voidaan kalastella ympäri vuoden ja saada saaliiksi maailman puhtaammiksi luokiteltuja kaloja.

Suomessa joka kolmannen on tilastoitu harrastavan kalastusta vapaa-aikanaan. Ala on hyvin miehinen, koska miehistä noin 40 % ilmoittavat kalastelevansa – naisten vastaava luku on 20 %. Koska kyseessä on näin maskuliininen harrastus, siihen sekoittuu tällä tavoin automaattisesti myös teknologia ja välineet.

Photo by Brady Rogers on Unsplash

Kaupallisessa kalastuksessa huipputeknologiaa on otettu jo käyttöön, mutta jotain niistä voidaan myös hyödyntää harrastuskalastuksessa. Kyseessä eivät kuitenkaan ole pelkästään uudenlaiset vieheet tai vavat, vaan nykyaikaisen tietotekniikan ja teknologian hyödyntämistä. Jos tulevaisuuden kalastuskeinot kiinnostavat, jatka lukemista ja tutustu huipputeknologialla varustettuun kalastukseen.

Teknologian käyttö avustaa kestävää kalastusta

Maailmanlaajuisesti kalatalous on noin 130 miljardin dollarin suuruinen elinkeinoala, joka on yllättävästi jäänyt melkoisesti jälkijunaan teknologian ja digitalisaation kehityksestä. Kun vapaa-ajan kalastajille on tarjolla vaikka minkälaista uutta innovaatiota ja sovellusta, Vain hyvin pieni osa nykyajan kaupallisista kalastajista ympäri maailmaa hyödyntävät teknologiaa kalastaessaan.

Tehtyjen laskelmien mukaan vain noin 10 % kaupallista kalastusyritystä luottavat huipputeknologiaan toiminnassaan. Edelleen monet tilastoista ja laskelmista tehdään ensin käsin, jonka jälkeen ne siirretään tietokoneelle ja koko prosessin aikana voi syntyä lukuisia virheitä. Tarkkuus on elintärkeää kun kyseessä on kestävä kalastus.

Huipputeknologialla varustetut kalastusalukset pystyvät paremmin analysoimaan mitä he saalistavat, missä ja milloin. Tietoa kerättäisiin ja lähetettäisiin eteenpäin satelliitin ja mobiiliverkkojen välityksellä. Sen ansiosta nykyajan kalastuksesta ja kalastusyrityksen tilasta saataisiin aivan uudenlaista tietoa ja vieläpä reaaliajassa.

Teknologiaa voidaan käyttää tehostamaan kalastajien toimia ja tuottoa sekä taistelemaan suuria ongelmia, kuten ylikalastusta, vastaan. Jo nykyään saatavilla olevat keinot ovat lähes samoja kuin jo monissa eri alojen yrityksissä käytetään ja ne ovat kiistatta tulevaisuuden pakollisia varusteita. Monia niistä voidaan hyödyntää niin kaupallisessa kuin vapaa-ajan kalastuksessa.

Anturit kertovat tarkasti mitä haaviin on saatu

Jo pitkään kalastuksessa on käytetty erilaisia antureita, jotka analysoivat esimerkiksi kaikuluotaimen tavoin, mitä kaloja veneen lähettyvillä on. Niitä voidaan hyödyntää kuitenkin saaliin analysoinnin lisäksi myös kertomaan merien tilanteesta ja kalakannasta alueella.

Photo by Sticker Mule on Unsplash

Joitain sensoreita käytetään jo vavoissa ilmoittamaan kellonajoista, sijainnista, sääolosuhteista ja päivämäärästä. Niitä käytetään tilastoimaan esimerkiksi milloin ja missä kaloja on saatu. Kyseiset vavat ovat käytössä enemmänkin harrastepuolella, mutta niistä on hyötyä myös kalataloudessa.

Sensorien hyvä puoli on se, että ne ovat melko edullinen teknologia. Niitä voidaan myös asentaa lähes mihinkä tahansa kalastuksessa käytettävään välineeseen tai elektroniikkaan. Niiden avulla kalastaja pystyy tehostamaan kalastustaan löytämällä juuri etsimänsä kalalajit ja tällä tavoin kalastaessa ei tehdä tuhoa vesien ekosysteemille kalastamalla vääriä kaloja.

Tekoälyä voidaan käyttää tehostamaan toimintaa

Tekoäly on erittäin puhuttu aihe yritysmaailmassa. Sitä käytetään jo monissa tutuissa arkisissa toimenpiteissä, kuten hakutoiminnoissa, suoratoistopalveluissa ja jopa nettikasinoilla. Sitä käytetään pääsääntöisesti asiakastietojen analysointiin ja asiakaskokemuksen räätälöintiin, joka esimerkiksi voi johtaa Griffoncasino -sivustolla henkilökohtaisiin bonuksiin.

Kalastessa tekoälyä voidaan käyttää lähes samalla tavalla. Sensoreista saatua tietoa voidaan siirtää heti tietokoneelle, joka tekee analyysejä saadusta datasta ja niiden perusteella se voi tehdä parannusehdotuksia tai ennustuksia. Etenkin suurille kalastusyrityksille tästä on suurta apua, joskin se on saatavilla myös harrastelijakalastajalle.

Verkostoituminen tapahtuu nykyään reaaliajassa

Kaupallisessa kalastuksessa verkostot ovat erittäin tärkeitä. Varsinkin reaaliajassa kulkeva tieto muiden kalastusalusten ja -yritysten välillä on työkalu, josta hyötyvät nykyiset ja tulevaisuuden kalastajat. Esimerkiksi Ruotsissa kalastusalukset voivat jakaa tietoa saaliistaan muiden kalastusalusten kanssa merellä ollessaan ja oppia jäljellä jäävän kalastuskiintiönsä suoraan verkoston kautta.

Reaaliaikaisella tilanteen päivityksellä yritykset pystyvät paremmin tekemään liiketoimintapäätöksiä ja suunnittelemaan kalastustoimintaansa sen päivän tai seuraavien päivien osalta. Harrastekalastajille taasen on monia kalastussivustoja ja -foorumeita, joissa he voivat kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä ja saada tukea muilta kalastajilta.

Vapaa-ajan kalastajat hyötyvät erilaisista sovelluksista

Suomessa kalastelevilla pitää olla eräluvat kunnossa, ja se hoituu tänä päivänä kätevästi myös sovelluksen kautta. Metsähallituksen luoma Eräluvat-sovellus näki päivänvalon vuoden 2020 alkupuolella. Sen kautta voidaan ostaa vapa-, pyydys- ja ravustusluvat sekä maksaa kalastonhoitomaksu.

Vesille lähdettäessä kannattaa taasen ladata puhelimeen valmiiksi Kalakeli-sovellus. Sen kautta pystytään nähdä heti missäpäin Suomea kala nappaa parhaiten juuri sillä hetkellä sekä onko tänään hyvä keli lähteä kalalle. Onnistuneet saaliit voidaan lisätä kartalle sekä koota siihen omat suosikkipaikat.

Toinen lähes samanlainen sovellus on nimeltään Kalastusennuste. Se kuitenkin menee askeleen pidemmälle ja tarjoaa myös ennusteen siitä, nappaako tänään kala vai ei. Ennusteen se perustelee säätiedoilla ja tilastoilla. Sovelluksesta löytyy myös tietopankki tunnetuimmista kalalajeista ja kalastuksesta.

Huipputeknologisen tuotteen tarjoaa taasen Fish Deeper -sovellus, joka muuttaa minkä tahansa älypuhelimen kaikuluotaimeksi, jos se yhdistetään kaikuluotainanturiin. Se antaa yksityiskohtaisen ja tarkan kuvauksen pohjasta, kalakaarista ja muista tärkeistä ominaisuuksista, jotka parantavat kalaretken lopputulosta.

Teknologisen kehityksen esteenä on rahoitus ja epäluulot

Varsinkin monimutkaisen teknologian osto on monelta kalastajalta suuri taloudellinen sijoitus, mutta kalastusyrityksiltä taasen muutaman tuhannen euron välineosto ei välttämättä tunnu suurelta sijoitukselta. Etenkin jos sen kulut saa hajautettua useammalle vuodelle.

Analysoivan ja tietoa keräävän teknologian mukaanotto laivaan on myös herättänyt epäluuloja yksityisyyden menetyksestä. Kalastusaluksella työskentelevien toimia nimittäin kuvataan ja analysoidaan jatkuvasti, joten virheet tulevat myös esille heti. Käyttäjien mukaan kuitenkin sensoreihin ja kameroihin tottuu.

Kolmas vaikuttava asia on ollut valtioiden mahdollistamat tietopankit ja tuki teknologialle. Monet valtiot eivät vielä sitä pysty antamaan reaaliajassa, vaan saatu tieto on monesti vanhentunutta. Yhtä lailla uuden teknologian tuottama tieto pitäisi pystyä keräämään verkostomaisesti ja hyödyntää sitä myös valtion taholla, joka sekin vaatii investointeja.

Share.

About Author

Leave A Reply